פלוטו בגדי:


26 Jan

 

פלוטו בגדי:
בתאריך ה27/1/2008 נכנס פלוטו למזל גדי, בין התאריכים ה15/6/2008 ל28/11/2008הוא יחזור למזל קשת, אבל ב28/11/2008 הוא חוזר לגדי ויישאר שם עד ה24/1/2024 ,תקופה של 15 שנים.

הגדי מזל השאיפות, הפסגות והשיאים עליהם שואפים להגיע, אך גם מזל ההגבלות, המבחנים והגבולות, מזל היודע את מידת האחריות המצופה ממנו,
והינה כוכב אשר הוא חלק ממזל של הדברים הנעשים מתחת לפני השטח, של הדברים המנוגדים בתפיסת המחשבה למזל הפסגות גדי, אותו כוכב פלוטו נכנס אליו, ובשנה זו נמצא בגדי גם כוכב צדק אשר היה עם פלוטו במזל גדי רק בשנים 1770 – 1771 , ושוב יש כאן ניגוד, באם קשת הוא המזל המרחיב אופקים, בא המזל הבא אחריו גדי והוא מצמצם אותם, תוחם אותם ויוצר מסגרת מצומצמת לנושאים רחבים אשר צדק בקשת עסק בהם, השנה הזו של ניגודים, של דברים מעל לפני השטח ומתחתם [גדי את פלוטו]ודברים של רוחב וצמצום [גדי את צדק] , הם הדברים אשר יאפיינו את השנה של צדק בגדי עם פלוטו בגדי, תנועה בין שאיפות למעלה ובין התרסקות מטה, בין ההגעה עם שפע ורוחב לידי צמצום ואחריות.

התוכנית של משפחה חורגת תהפוך פופולרית מאד ורבים ילמדו ממנה אחריות בנושאים תקציביים, משום שהדברים השנה הולכים לכיוון של צמצום השפע, ובמקביל הרחבת העוני, אנשים יגיעו לידי יאוש, אשר יגרום לחתירה מתחת לפני השטח כלפי מעלה בדרכים לו כשרות [פליליות].

גדי ופוליטיקה:
הופעתו של פלוטו בגדי יכניס לפוליטיקה גורמים חתרניים, גורמים פליליים, אנשי דבק כמו שלא הכרנו בעבר, הכיסא עבורם יהיה כמו הפלוטו אשר מטרתו  הישרדות והישארות בחיים לתמיד, נצחיות, ולכן במסווה של דמוקרטיה יהפוך הרצון לשלוט לרצון נצחי, התופעה של פוטין ברוסיה וצאבס בדרום אמריקה היא רק אות פתיחה למדינות נוספות שינסו זאת, גישת הדבק זו של אותם אלה אשר ינסו תסתיים כאשר יעבור פלוטו לדלי או אז יחל מרד באותם שניסו, והרצון לשבור את מסגרת שלטונם רק יגדל.
חז"ל כתבו על אחרית הימים כי "חוצפה תישגא" מלשון שגיא [פסגת הר].
אותם עבריינים שאיפתם לא תיעצר היא רק תרקיע שחקים, חוצפתם רק תגדל, ולכן אנו מוצאים את פלוטו העבריין בגדי מזל השיאים והפסגות, יתכן כי דמויות עבריניות  התנהלות במדינות מסוימות את השלטון שם, תופעות של שחיטות שלטונית של היום יתגמדו לאומת צורת שיגרת החיים תחת שלטונות שכאלה, אחד הדברים המתארים שאיפות של אנשי שלטון לעשות דברים שבנתונים של היום לא היו עושים זאת ובנתונים של פלוטו בגדי הם יעשו זאת, מופיע בנבואות יחזקאל פרק ל"ח פסוק י :כה אמר אדני יהוה והיה ביום ההוא יעלו [מזל גדי] דברים על לבבך וחשבת מחשבת רעה [פלוטו] :
ואמרת אעלה על-ארץ פרזות אבוא השקטים ישבי לבטח כלם ישבים באין חומה ובריח ודלתיים אין להם:
לשלל שלל ולבז בז ולהשיב ידך על חרבות נושבות ואל-עם מאסף מגוים עשה מקנה וקנין ישבי על טבור הארץ:
אותה הגישה של הרצון לשלול שלל ולבוז בז, או לקחת את השייך לאחר את כספי הזולת אשר כל-כך מתקשרים עם המזל אשר מיצג את פלוטו והוא עקרב, וכל זאת תוך שאייפה שמקורה ברצון לשלוט [גדי] מתוך סוג מסיים של חוצפה ורצון להשיג את מה ששייך לאחר , על זה מדברת אותה נבואה, ומתי זה יקרה כאשר עם ישראל יהיה בעל מדינה והוא מקובץ מעמים רבים מארצות לא לפני כן בתקופת הגלות אלה רק לאחר שהקים מדינה, התיישב בה, התקבץ עליה מעמים רבים, ואף יושב בה לבטח, הקים מערכת ביטחון משלו, רק אז יקרו הדברים.

פלוטו מחדש :
כאשר פלוטו מצוי בגדי הוא מביא דברים מן העבר ההיסטורי לידי חידוש, הופעתם של עתיקות חדשות, ממצאים היסטוריים חדשים ועוד גילויים שהם נחלת ההיסטוריה.
שנה זו בגלל הימצאו של צדק גם-כן בגדי רק תחשוף גילויים חדשים בתחום העתיקות המצויים מתחת לפני השטח.

פלוטו משפר המתכות:
בראשית המאה הקודמת גילתה המדענית מרי קירי את המתכת היוצרת את קרני הרנטגן, יעברו עוד שלושה עשורים ועם הופעתו של פלוטו במפות השמים ישפרו המדענים את המתכות ויצרו את האורניום והפלוטוניום, מתכות אילו שהן מתכות כבדות יצרו את הדבר הבא אשר נקשר בפלוטו: קרינה, אותה קרינה בלתי נראת אך היא חודרת או בלשון המדע מייננת, תופק לצורכי חשמל [מזל עקרב ושליטו כוחו הפלוטו] אך גם להרס, פיצוץ אטומי [ושוב עקרב ושליטו כוחו הפלוטו או הקרינה המופקת מפלוטו].
באם מזל טלה ושליטו מאדים שולטים על המתכת ברזל, בא הפלוטו שליט עקרב אשר היה נשלט בעברו על-ידי המאדים, ואותו פלוטו שיפר את המתכת ברזל ויצר את הפלדה.
כיום מדברים על שליחת חללית לירח על-מנת לאסוף חומר המצוי שם בשפע כאבק על פני הירח, ואותו חומר מצוי באופן מזערי כאן בכדור הארץ, אותו חומר יכול להפיק אנרגיה לעיר כמו ניו-יורק במשך שנה שלמה עם כמות קטנה ביותר של חומר, מדובר בחומר יסוד הנקרה אליום 3 .
מזל גדי המתאר חומריות כמזל אדמה מתאר גם את מה שאנו מכנים באסטרולוגיה רום המפה או את השמים ברגע הלידה, בספר בראשית פרק א מתואר תהליך יצירת היקום בהבדלה שבין המים שמחת הרקיע למים שמעל לרקיע, והתורה שבעל-פה מפרשת כי המים שמעל לרקיע הם רבים יותר מהמים שמתחת לרקיע והם מופעים כגלידים [מלשון גלידה] כמו קרח [מצב המאפיין את מזל גדי], התייחסות זו אלה הגדי גם כאל החומר המופיע בחלל, אל חומר המופיע שם כדוגמת מתכת כבדה אליום 3 אשר הפלוטו מתאר אותה כאן, זה אחת הדוגמאות עליה אנו אמורים לצפות בתקופת הפלוטו בגדי [חומר מהחלל].
ואם בחלל אנו עוסקים גם הופעתם של גלידים, קרחונים, או מה שהמדע מתאר כפסולת כוכבים או אבק כוכבים אשר מופיע כאבק וקרח הקרוי מטאוריתים, גם הם אחד מסממני התקופה של הפלוטו הגדי.
בתורה מתוארי מטואוריתים אילו כאבני אלגביש , או כברד במכת ברד, אשר הופיעה כקרח עם אש השורפת את חומר האבק, עם כניסתו של המטאורית לאטמוספרה, אך גודלם היה גדול מספיק כך שאפשר להם לרדת שלמים וליצור הרס ורעש עצום של פיצוצים, אותו מצב עשוי לחזור עם התיאור של מלחמת גוג ומגוג בספר יחזקאל פרק ל"ח.

הפלוטו אשר משפר את המתכות עושה זאת בתהליך של צנטריפוגה או בעברית סרקזית, הערה: לא פלא שאדם בשם סרקוזי יצור במהירות שינויים של תפיסת עולם בצרפת, אירופה, ואף העולם כולו, כבר היום הוא עושה זאת.
פרצופו פרצוף הגדי רק מסמל זאת וכאשר פלוטו יכנס למזל גדי נושאים של תזוזות נושאים במהירות רק יתחזקו תחת השפעתו.

פלוטו המעמיק:
ב15 השנה האחרונות כאשר הפלוטו מצוי בקשת יכולת האנשים להעמיק בפילוסופיות שונות קיבלו ביטוי גדול יותר, כך בנושאים של היוצרות היקום ומה עומד מאחורי זה, וכך גם הגיעו לפרויקט העמים הקרוי פרויקט אטלס בהרי שוויץ וצרפת אשר מטרתו לגלות את היסוד החומרי הקטן בטבע.
כניסתו של פלוטו למזל גדי, ייקח תפיסות עולם נשגבות, ויצור בהם עומק מחשבתי, נושאים של התבוננות מגבוה  על הדברים ויציאה אליהם מנקודת מבט מעמיקה אשר מבינה אותם טוב יותר יתפתחו, המושג של "לך אל הנמלה עצל למד דרכיה וחכם" או בקיצור ללמוד להתבונן בדברים מלמעלה ולהחכים, יקבל ביטוי חזק יותר, הבנת הסביבה והטבע ואיך אנו משמרים ולא הורסים כי כבר הרסנו מספיק [פלוטו] מקבלים ביטוי.

הגדי ההרים, הפלוטו והחומר המותח
התופעה המוכרת לנו מהר הטבור אשר לבה מתחת לפני השטח הרימה את כרום כדור הארץ כך שנוצרה כיפה אך הכרום מנע את התפרצות הלבה החוצה
ויצירת הר געש באותו אזור, כנראה היה בהשפעת פלוטו בגדי, הפלוטו יוצר את ההיתוך של חומר מתחת לפני השטח ואילו הגדי המסמל הרים באסטרולוגיה, כאשר הם משתלבים הם יכולים ליצור יבשות חדשות בלב ים [איים], הם יכולים לגרום להתרוממות הרים כדוגמת הר טבור, היזכור לכך מצוי בנביאים לגבי אחרית הימים, אשר מתאר את ירושלים ואת הר המוריה כהר גבוהה ונישא מכל ההרים.
אך הפלוטו הוא לא רק יוצר הרים במצב זה של שילוב פלוטו בגדי, הוא גם הורס הרים, ושוב  תיאורים מעיין אילו מופעים בספר יחזקאל על אותה רעידת אדמה אשר תהרוס הרים עד כדי הרס מדרגות ההרים, שהם אותן טרסות [מישורים] אשר עליהם גידלו חקלאי העבר גידולים שונים כמו גפנים.
ואף הבקעותו של הר הזיתים לשניים כפי שמתואר בנביאים אף הוא חלק מפלוטו ההורס בגדי.


פלוטו ברפואה:
מזל גדי אחראי לנושאים באסטרולוגיה של עור, עצמות ושיניים ואילו פלוטו אחראי למחזוריות החומר בגוף, מטבוליזם, הוא גם אחראי להפרשות הגוף, וכאשר מדובר בעור מדובר בהזעה, בספר היצירה המקשר הגדי לכבד, איך?
הכבד כולו דם והוא אחראי גם על חילוף וסילוק החומרים מהגוף הוא מעיין פילטר של הגוף, בגלל היות הכבד כולו דם כאשר אדם כועס פעילו הכבד יתרה והדם עולה לאדם לראש, הוא זועף וכועס ודבר זה מתבטא באדמומויות עור הפנים, אדם אשר כועס נקרה ביהדות עז-פנים או פני הגדי, בנבואה בספר דניאל מתייחס הכתוב להיטלר כמלך עז פנים.
בתקופה של פלוטו בגדי נושאים כמו לחץ דם כתוצאה ממחלות עצבים יופיעו יותר ויותר גם כתוצאה משנאה וכעסים יופיעו יותר, הזמן הזה של 15 השנה הקרובות צריך ללמד את האדם את התכונות הטובות שבגדי, את האחריות את המתינו ואת היכולת להגביל כעסים, אחרת מחלות כבד יופיעו, ואף מחלות עור ועצמות, באופן מעניין הפלוטו מתקשר גם לנושאים מיניים, והינה הימצאותו במזל גדי יכול לעלות את נושא המחסום בתהליך קיום יחסים אשר מתקיים אצל המקפידים בקרב החרדים, וזהו הסדין, כאמצעי להגנה מפני עירוב חומרי ההפרשות של שני בני הזוג [ההזעה] באותו תהליך.
הגדי הוא המסמל של הגבול בין הגבר לאישה והוא הסדין.

פלוטו בגדי יוצר הכפייתיות הנוקשה:
שלטון נוקשה רודנות קשה ואף כיבוש אכזר ונוקשה הם מהמאפיינים של פלוטו בגדי, אך לא רק, גם מעשים פליליים אשר המאפיין שלהם הוא כפייתיות קשה, יקבלו ביטוי תחת הימצאותו של פלוטו בגדי, הביטוי של חוקי מרפי "כאשר מפעילים כוח על גוף מקבלים אותו כוח בחזרה" יקבל ביטוי בסדר חוקתי חדש אשר מטרות הענישה שלו יהיו יותר נוקשות ומחמירות מבעבר.

בגלל האופי המנוגד שבין גדי של הפסגות לבין פלוטו של המעמקים נקבל תקופה של קטבים ואשר האיזון שבה יהיה : ככל שאנו רחוקים ממרכז ופשרה, כך אנו מתבצרים בעמדותינו נמוך יותר או גבוהה יותר.


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות